XXXX. évfolyam 14. szám – 1916. április 1.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.04.12 08:21    |    Összeállította: Takács Karolina  

Szolgálati jubileum. Pirisi József a kalocsai postánál már 25 év óta működik, mint kezelő altiszt. Ezen idő alatt fáradhatatlan munkásságával, becsületességével, a felsőbbsége iránt tanúsított tisztelettudásával méltán kiérdemelte az igazgatóság elismerését, melyet szép beszéd kíséretében Csányi Ferenc posta- és távirdai felügyelő tolmácsolta március 29-én.

Megszűnik a külön fülke. A MÁV egy hivatalos hirdetménye jól eső hírt közöl. Az állomásokon apró kis írások tudatják, hogy érvénytelen az üzletszabályzatnak az a pontja, amely szerint magán egyének egész, vagy fél fülkéket kibérelhetnek. Ez a hír annyit jelent, hogy a túlzsúfolt kocsiban nem kelt többé lázongó érzést az üres kocsi, ajtaján a felírással: KÜLÖN FÜLKE.

Büntetés. A járási hatóság Freund József 66 éves és Tóth András 75 éves dusnoki kereskedőket, mert világító kőolajat (petróleumot) a megállapított áron túl magasabban árusítottak, 50-50 korona pénzbüntetés, behajthatatlanság esetén 3-3 napi elzárásra ítélte.

Nagy öröm a szőlőgazdáknak. A szőlőgazdáknak s a harctéren a katonáknak nagy lesz az öröme, mert bőven terem a gyümölcs, amióta Peronoszpor-ral permetezik a szőlőket és a gyümölcsfákat. /Ez a Peronoszpor hirdetés ezen lapban is megtalálható a második oldalon./

A gyógyszerárak szabályozása. A gyógyszerek drágulásával bizonyos rendszertelenség támadt az árak számításánál. A nagy árkülönbözetet a gyors drágulás idézte elő. A régi meglévő készletet a gyógyszerészek a régi áron adták, míg az új, beszerzett gyógyszerek már magasabb árban kerültek forgalomba. Ennek vetett véget most egy belügyminiszteri rendelet, amely megszabja a gyógyszerek, kötszerek és az edények fix árát.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás