XXXX. évfolyam 15. szám – 1916. április 8.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.04.12 09:26    |    Összeállította: Takács Karolina  

A kalocsai rokkant telep és új iskola. Azon irányú építkezéseket, amelyek főpásztorunk s Klebelsberg Kunó gróf államtitkár kezdeményezésére és legfelsőbb vezetése mellett városunkban a háború rokkantjai részére s ugyanezek telepével kapcsolatosan egy mezőgazdasági iskola felállítása céljából tervbe vette, már meg is kezdik. Aki a vasúti állomásról a városba jön, azonnal észre veszi a műút bal szélétől az üres legelő területen, a régi Csajdán át készített töltést és új úttestet. Az új úttól jobbra és balra épülnek majd az iskola helyiségei és a rokkantak kis házai. Az iskola helyének közelebbi megállapítása miatt április 7-én városunkba érkeztek: Pogány Frigyes kultuszminiszteri osztálytanácsos, Tóth István miniszteri titkár, Gerényi Jakab kir. tanfelügyelő.

Az öregek újabb bevonulása. Festett faládát szorongató vidéki atyafiakkal telt meg kedden a város. Javakorabeli, de már deresedő fejű emberek indultak Kecskemétre. Kedden vonultak be az 1868 és 1869. évben született népfölkelők. Sokat közülük megőrölt az idő, a viszontagságos élet. Nem jöttek nótaszóval, kurjongatások közben, hanem korukhoz illő komolysággal jelentkeztek a haza hívására.

Színi előadás. A fajszi iskolai ifjúság március hó 25-én jótékony célú színi előadást rendezett a földúlt kárpáti falvak fölépítése érdekében. A befolyt jövedelmet rendeltetési helyére juttattuk. Az elemi iskolások sikerrel adták elő Kár-pádi Endre Harcos idők című hazafias gyermekjátékát. A nemes szívű adakozóknak ezúton is hálás köszönet.

Répavetés ideje. A répavetés idejének közeledtével felhívjuk a gazdaolvasóink figyelmét, hogy a tehénállomány tejelőképességét télen át semmivel nem lehet jobban fokozni és fenntartani, mint a répával. Kísérletek bizonyítják, hogy ha a fejenkénti 8-10 kg szokásos répamennyiségnek a háromszorosát etetik a tehenekkel, nem csökken a tejelőképességük, korpa vagy egyéb takarmány etetését be is lehet szüntetni. Fontos, hogy minden gazda sok répát vessen, mert ezzel sok erőtakarmányt és sok pénzt takaríthat meg.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás