XXXX. évfolyam 16. szám – 1916. április 15.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.04.25 14:24    |    Összeállította: Takács Karolina  

A kalocsai rokkant telep. Lapunk előző számában jeleztük, hogy a közoktatásügyi minisztérium kiküldöttei városunkban jártak és a rokkantak kereseti telepének s az ezzel kapcsolatos mezőgazdasági iskolának helyét megállapították. Azon rokkantak részére szolgál a telep, akiknek vagy igazi családi otthonuk nincs, vagy munkájuk révén alig élhetnének meg. Az országban két-három ilyen telep lesz a rokkantak részére, így Kalocsán is Várady Lipót Árpád érsek bőkezűsége révén. A vasúti állomás mellett elterülő kitűnő szántó földből egyelőre 80 katasztrofális holdat bocsátott az érsek a telep rendelkezésére. A mezőgazdasági iskola a rokkantak és családtagjaik részére, hol külön szaktanító vezetése mellett mezőgazdasági és kertészeti oktatásban részesülnek. A telepet 300 rokkant részére tervezik. Az útkészítés és a földmunka már javában folyik.

Tilos a tojásfestés. A magyar királyi miniszterelnök rendeletet bocsátott ki, amely szerint tyúktojásnak húsvétkor szokásos festése, vagy hasonló festése, valamint az ilyen festett tyúktojásnak forgalomba hozatala az ország egész területén tilos. Aki ezen rendelkezést megszegi, két hónapig terjedhető elzárással és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. A festett tojás vagy el szokott romlani, vagy már jóllakott gyerekek eszik meg, esetleg el is dobálják. A mai háborús világban az élelmiszerekre sokkal nagyobb szükség van, s nem szabad elprédálni.

Revolveres verekedés. Folyó hónap 10-én, délután 2-3 óra között a Gaudényi-féle (Gaudényi Lajos: kalocsai vendéglős volt: 1872-1943) kocsmában helybeli iparosok szép kis botrányt rögtönöztek, melynek súlyosabb kimenetele is lehetett volna. Egy asztalnál két rokon beszélgetett és összeszólalkozott. Az egyik ekkor hazaszaladt, zsebre vágta forgópisztolyát és visszatérve a kocsmába civakodást folytattak. Mikor a revolveres szóval már nem bírta, hirtelen elhatározással zsebébe nyúlt, s kirántotta a revolverét. A szomszéd asztalánál ülő Lutár Pál asztalos ezt látva odaugrott a revolvereshez és kezét lefogta, de ekkor elsült a revolver, s golyója Lutárt fején találva könnyebben megsebezte. A revolver még kétszer elsült, de kárt nem tett senkiben. A helyszínen megjelenő csendőrök a vizsgálatot megejtették, s az ügyet a kir. ügyészséghez tették át.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás