XXXX. évfolyam 17. szám – 1916. április 22.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.04.25 15:18    |    Összeállította: Takács Karolina  

Az alkalmatlanok pótszemléje. A hivatalos lap egyik legutóbbi száma rendeletet közöl az 1866-1897. évig bezárólag terjedő időben született, addig alkalmatlannak talált, vagy a tényleges szolgálatból alkalmatlanságuk miatt elbocsátott népfölkelésre kötelezettek újból való összeírásáról, pótszemléjéről és behívásáról. Az összeírt népfölkelésre kötelezettek közül az 1897-1888. évi születésűekre nézve a bemutató szemlék május 16-ától június 24-ig lesznek. A már felmentett népfölkelők kötelesek igazolni, hogy vajon még mindig olyan viszonyok között vannak-e, amelyek a felmentést indokolttá teszik.

Elvesztette pénzét. Tamás János uszódi földmíves, miközben a napokban Kalocsán dolgait végezte, elvesztette pénztárcáját, melyben körülbelül 5000 korona készpénz volt.

Akik gazdájukat lopták. Záki János és felesége Bencze Lídia, mint a dunatetétleni uradalom alkalmazottai az uradalomból zabot, bükköny-magot, 23 darab zsákot, gépolajat, kévekötő zsineget loptak. A folyó hónap 13-án megtartott törvényszéki tárgyaláson ezért Zákit hét havi börtönbüntetésre, három évi hivatalvesztésre, feleségét meg két havi fogházra és két havi hivatalvesztésre ítélték. Az ítélet jogerős.

A hős temetése. A Vajda Ottó igazgatása alatt álló Dunapataji Vöröskereszt Kisegítő Kórházban kedden éjjel elhunyt András Ferenc Bödd érseki pusztáról származó 21 éves fiatal katona. Az elhunytat a katolikus temető halottas házában ravatalozták fel. Temetése szerdán 3 órakor volt. A hatalmas gyászmenet a Vöröskereszttől indult. A gyászszertartást Vajda Ottó plébános végezte. A sírhalomra valóságos virágeső hullt.

A szőlősgazdák öröme. A harctéren a katonáknak nagy az öröme, mert bőven terem a bor és a gyümölcs, amióta Peronoszpor-ral permetezik a szőlőket és a gyümölcsfákat. Utalunk lapunk második oldalán lévő hirdetésre.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás