XXXX. évfolyam 18. szám – 1916. április 29.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.05.02 10:55    |    Összeállította: Takács Karolina  

Figyelmeztetés. A községi elöljáróság tudomására hozza a lakosságnak, hogy épületek gyúlékony tetőzetén, továbbá a tetők javítása közben, istállóban, padlásokon, csűrökben, szérüsker-tekben, általában könnyen gyúló anyagok közelében nyílt világítóval járkálni, tüzelő szereléket használni vagy lövöldözni tilos. Tilos a parazsat, a hamut az udvarra, a szemétdombra kiönteni vagy padláson, fészerben, általában oly helyen tartani, ahol tüzet okozhatna. Gyújtószereket a gyermekek elől el kell zárni.

Malom a Dunában. Az utóbbi napok borzalmas szélvihara Baja közelében Bruckner István és Berger Albert vízimalmát a Duna aljára süllyesztette. Az alámerülő malomban boldogan aludta álmát a molnársegéd, akit csak nagy nehezen lehetett a veszedelemből kimenteni. A malom kiemelése iránt már megtették a szükséges intézkedéseket.

Analfabéták a világháború hadseregeiben. Érdekes világot vet az egymással hadban álló országok közművelődési viszonyaira az analfabéták statisztikája. E szerint az írni-olvasni nem tudók száma minden 1000 katona körül, az oroszoknál 617, a szerbeknél 413, az olaszoknál 306, a magyar és osztrák hadseregben 220, a belgáknál 92, a franciáknál 30, az angoloknál 10, a németeknél 5.

Pintér-est. Az előre hirdetett Pintér-est iránt – sajnos – az előadás alkalmával közbejött kellemetlen időjárás miatt nem nagyon nyilvánult meg a közönség érdeklődése. Pedig, amit a kis gárda produkált, érdemes lett volna nagyobb érdeklődésre. Szigorúan családias, fehér számokkal vidította és szórakoztatta folyó hónap 24-én Pintér Imre lelkes csapata a közönséget. Az est – bár anyagiakban nem – de erkölcsi tekintetben fényesen sikerültnek mondható, s vélhetően a legközelebbi viszontlátásra mindkettővel kedveskedhetik a kalocsai közönség a hírneves szereplőknek.

18 évesek bevonulása. A honvédelmi miniszter rendelkezett, hogy a most folyó népfelkelő szemlén besorozott 18 éves népfelkelők május 29-én tartoznak jelentkezni az ezredeiknél. Egy hónapjuk még marad a fiataloknak, amely alatt még folytathatják gyermekjátékaikat s ezután katonák, hősök lesznek. Az iskolák növendékeinek vizsgálatai iránt még nem történt intézkedés, s így a tanári kar és az ifjúság teljes bizonytalanságban van a következő napok munkájára nézve.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás