XXXX. évfolyam 19. szám – 1916. május 6.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.05.17 08:58    |    Összeállította: Takács Karolina  

Vizsgálat az elemi iskolákban. Tekintettel arra, hogy e háborús időben a szülők nagyon igénybe veszik a mezei munkáknál tanuló gyermekeiket és így a mulasztások rohamosan szaporodnak, a helybeli r.k. iskolaszék a vizsgálatokat valamivel korábbi időre helyezte.

A bajai polgármester bravúrja. A napokban két elszabadult ló őrült vágtatással robogott végig az Eötvös utcán. Mikor a megvadult lovak a plébánia templom elé értek, akkor ment arra Vojnich Ferenc dr., polgármester, aki látta, hogy a lovak életveszedelemmel fenyegetik a járókelőket, a megbokrosodott paripák elé ugrott és azokat megfékezte. A később odaérkezők csak akkor vették észre, hogy a bátor férfi a polgármester volt, mikor az már elsietett.

A vonatok késése. Nem lehetne e nyílt kérelem alakjában szóvá tenni, hogy Kalocsára délután 1 órakor érkező vonat rendetlenül közlekedik, hogy a délután 2 órakor induló vonattal utazók többnyire lemaradnak a fővonal vonatjairól. Ezt megakadályozandó lehetne úgy segíteni, hogy azon munkát, amelyet a kiskőrösi állomás a kalocsai mozdonyra kiszab, azt máskor végezhetné el, és úgy, hogy reggel Kiskőrösről 3 órakor induló vonat ne induljon csak reggel fél 7 órakor.

Betöltik a hősi halált halt tanítók állását. A harctéren hősi halált halt tanítók állásainak betöltése ügyében a közoktatásügyi minisztérium felmerült esetekből folyóan úgy határozott újabban, hogy az állás végleges betöltéséhez elegendő a veszteségi lajstrom igazolása, valamint a katonai vagy polgári hatóságoknak a halálesetről szóló hivatalos értesítése.

Be nem jelentett gabonakészletek. A járási hatóság J.G. géderlaki lakost terményeinek közszükségleti célokra való be nem jelentése miatt 50 korona pénzbüntetésre ítélte. A bejelentetlen 500 kg búza, 1000 kg árpa, 6000 kg zab elkoboztatott. Szakmárról három gazdának összesen 69 métermázsa be nem jelentett búzáját kobozták el.

A hadseregszállítók beoltása. A kormány elrendelte, hogy a hadsereg részére szállító üzemek hozzátartozói, s a szállítók a hólyagos himlő ellen beoltassanak.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás