XXXX. évfolyam 2. szám – 1916. január 8.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.01.18 12:56    |    Összeállította: Takács Karolina  

Színi előadás a főgimnáziumban. A kisebb-papne-velőintézet növendékei január 2-án délután a főgimnázium impozáns dísztermében igen szép színjátékkal kedveskedtek nagyszámú vendégeiknek, kiknek élén láttuk Várady Lipót Árpád érseket és Klebelsberg Kuno gróf közoktatási államtitkárt. A „Rejtett gyémánt” című 2 felvonásos színmű Szent Elek rendkívül érdekes életéből van véve, s az apai háztól távol évekig zarándokló, majd e ház előtt ismeretlenül elhalt ifjú erényeit mutatja be. A darab szereplői nem igénylik, hogy a nyilvános kritika valamennyiükkel külön-külön foglalkozzék. Mindannyian nagy ambícióval, szép sikerrel, több helyütt drámai hatással játszottak. Az öreg koldus, Bibulus, Alexius, s annak atyja nagyon jó alakítást végeztek. A zeneszámokat az itt maradt tanulók s a kalocsai műkedvelő tanulóifjak zenekara adta elő. Külön ki kell emelnünk a színpadi dekorációt. Néhány egészen új s igazán szép cortinát láttunk.

A megveszett tehén tejéből ittak. Izgalmas és már-már a rémülettől határos napokat éltek át most Németbólyban és környékén, legfőképpen Mo-hácson. Két héttel ezelőtt történt: Schneider Árminné né-metbólyi földbirtokosnőnek egy kulyája megveszett és megharapott egy fejős tehenet. A cselédség a kutyát lebunkózta és elföldelte anélkül, hogy akár a földbirtokosnőnek, akár a hatóságnak bejelentette volna. Így esett azután meg, hogy a megmart tehén tejét tovább is forgalomba hozták, miután Schnei-derné állandó tejszállítója a németbólyi tejcsarnoknak s a mohácsi piacnak. Eddig már Németbólyból és Mohácsról mintegy 15-en Budapestre utaztak a Pasteur intézetbe. Né-metbólyban és Mohácson mintegy 200 ember van, akik a megveszett tehén tejét itták, vagy akik az abból készüli tejterméket fogyasztották. E ritka esetnek különös komolyságánál fogva kérdést intéztek a Pécs városában gyakorló, közismert orvosokhoz, akik készséggel adtak választ, illetve véleményt, amely az érdekeltekre nézve rendkívül megnyugtató. Az orvosi vélemények lényege az, hogy ha nincs a szájon vagy belekben valamely seb vagy horzsolás, tisztán a tej útján csaknem ki van zárva a fertőzés.

Kitüntetett földink. Lakatos Sándor 38. gyalog ezredbeli szakaszvezetőt az orosz harctéren tanúsított hősiességéért ezüst vitézségi éremmel tüntették ki.


Publicisztika

Személyi kérdések, pályázatok és vagyonnyilatkozat napirenden

Zsebbevágó, pénzzel és vagyonnal kapcsolatos napirendek uralták a kalocsai képviselő-testület múlt...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás