XXXX. évfolyam 20. szám – 1916. május 13.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.05.20 11:00    |    Összeállította: Takács Karolina  

Kitüntetett szakaszvezető. Angerer Mátyást, ki már előbb bronz vitézségi érmet kapott, most ezüstségi éremmel tüntette ki a hadvezetőség. Toporucnál az orosz szétlőtte gránátokkal a fedezéket, ő önként vállalkozott hős szakaszával annak kiépítésére – ami a sok ezer hulló gránát dacára is sikerült neki. Közben sok sebesültet bekötözött és így a haláltól megmentett.

Egy kis leányka meggyilkolása. Nagy-Boróka Mihály és Vida Róza szülőknek 5 éves Rózsika nevű kisleánya gyilkosságnak esett áldozatul. A nyomozás a következőket derítette ki: folyó hónap 8-án délután 3-4 óra között egy férfi odament a szőlők között játszadozó Rózsikához és 20 fillér borravalót ígért neki, ha a malomszegi téglaégető egyik vízzel telt gödréből libáit kihajtja. A kislányt kézen fogva a gödörhöz vezette és ott eltűnt. Később látták az embert, amint a gödörből kimászva elmenekült, majd kisgyermekek a gödörhöz értek a kis Rózsikát a vízben halva találták. A gyermekek kiabálására odaért Beke Mátyásné, aki kihúzta a gyermeket a gödörből. Feljelentésére érkezett Vattay járásőrmester és Szabadi rendőrőrmester, kiknek intézkedésére a kislányt a szülei lakására szállították, majd a hullaházba. Másnap felboncolták és megállapították, hogy a kislányt megfojtották és a vízbe dobták. A tettest csakhamar kiderítették Nagy József (klarinétos) nős, családos, 49 éves kalocsai lakos, aki tagadja tette elkövetését, részeg volt, nem emlékezett semmire. Büntetve már volt hasonló bűncselekménnyel.

Melyik hadiözvegy akar férjhez menni? Egyszerűségében is érdekes levelet kapott Kecskemét város polgármestere. A levél írója egy erdélyi vasúti őr, aki elmondja levelében, hogy olvasta az újságokban, hogy a kecskeméti hadiözvegyek küldöttségének a miniszter azt felelte, hogy a város polgármestere fogja gondozásba venni, a hadiözvegyek sorsát. Mivel ő nagyon óhajtana egy alföldi hadiözvegyet feleségül venni, kéri a polgármestert, hogy ajánljon neki egyet a sok közül. A polgármesterrel a címét is közölte.

Feltalálta magát. Kéregető kopogtat be a házba, mondja a kéregető: nagy tűz volt a faluban, mindenünk odaégett, könyörüljön rajtunk egy kis segedelemmel. Kérdezik tőle: hol a községi bizonyítványa, feleli: az is odaégett.

Tárgyalás. Az esküdt bíróság folyó hónap 22-én tárgyalja Felber Jakab és társa Eiler András bűnügyét, akik gyújtogatás bűntettével vannak vádolva, 23-án meg Kovács Lajos ügyét, ki Sulyok dunavecsei ügyvéd ellen emberölés kísérletének bűntettét követték el.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás