XXXX. évfolyam 21. szám – 1916. május 20.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.05.26 11:01    |    Összeállította: Takács Karolina  

Vízbe fulladt kisgyermek. Özvegy Dancsa Ignácné Kis Borbála 3 éves Sándor nevű kisfia e hónap 17-én délután 6 órakor a nagyeperföld végén lévő vízzel telt gödrök egyikébe vigyázatlanságból beleesett s a vízbe fulladt. A vizsgálat folyik annak kiderítésére, hogy édesanyja mennyire felelős gyermeke haláláért. Az anyja a szerencsétlenség alkalmával a háztól távol volt.

Nem szabad előre eladni az idei termést. A földmivelés-ügyi miniszter rendeletet adott ki, mely szerint az idén termést előre leadni tilos. A haditermény részvénytársaság által erre felhatalmazott hazai pénzintézetek a termelőknek az 1916. évi termésből várható búza, árpa, rozs, zab, tengeri, repce terményeire előleget adhatnak. A várható terménynek a termelő gazdasági és háztartási szükségletét meghaladó része erejéig is csak 1916. július 25. napjáig, a tengerit illetőleg pedig csak 1916. évi november 30-ig lehet előre leadni.

A szökött katona lopásai. Hegedűs József (kosaras) dus-noki illetőségű 30-ik honvéd-gyalogezredbeli tizedes folyó hónap 11-én megszökött csapatától Budapestről, hogy a Homokmégyen lakó Greksa Ágnest, kivel vadházasságban él, meglátogassa. Alig töltött egy néhány órát Homokmé-gyen, Dusnokra iparkodott, édesanyját felkeresni. Dusnok-ról aztán átment Bogyiszlóra régi gazdája látogatására, akit nem talált otthon. Így benézett régi gazdája szomszédjához, akik nem voltak otthon, a baromfi ólból kiemelt 13 libát és azokat hátizsákjába téve Kalocsára sietett, hogy a heti piacon azokat eladja. Sikerült is eladnia Kovács Albertnénak, aki 15 koronát adott értük. Bogyiszlóról csakhamar telefon érkezett a lopásról. A bogyiszlói csendőrök keresték Hegedűst, kit Homokmégyen értek el. A vizsgálat befejezéséivel visszakísérik a szökött katonát ezredéhez, majd hadbíróság elé állítják.

Házi tolvaj. Schwarz József helybeli kereskedő üzletéből az utóbbi időben mindenféle bolti cikkek: papucsok, csipkék, stb. tűntek el. A gyanú a kereskedő 20 éves cselédjére esett, aki tagadta, de ő adta át Mendi Antalné kalocsai asszonynak papucsokat és más tárgyakat árusítás miatt. A csendőröknek sikerült 19 pár papucsot és ruhadíszeket előkeríteni, melyek az üzletben voltak. A nyomozás folyik.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás