XXXX. évfolyam 22. szám – 1916. május 27.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.06.03 09:32    |    Összeállította: Takács Karolina  

Új hajók a Dunán. A Dunagőzhajózási Társaság, hogy a dunai hajózást személy- és áruforgalom tekintetében fejlessze, öt egészen új hajót építtet és a modern hajóépítés minden újdonságát felhasználja ez alkalommal. Az öt hajó teljesen egyforma lesz és nemcsak szerkezetükkel, formájukkal, berendezésükkel alkalmazkodik a modern idők követelményeihez, hanem elnevezésükben is. Ki fogják domborítani egyrészt a Dunának a jelentőségét, másrészt a mostani világháborúban testvériesen együtt harcoló nemzetek szövetségét is. Ezért az első négy új hajó neve: I. Ferenc József, II. Vilmos, I. Ferdinánd, V. Mohamed lesz, az utolsó a szövetségről: Viribus Unitis nevet kapja. Az első hajó I. Ferenc József, felavatásra készen áll már az óbudai hajógyár kikötőjében. Ennél nagyobb hajó még nem úszott Európa folyóin, s a Volgán közlekedő hajókat is felülmúlja.

Merénylet. Folyó hónap 18-án Kecelről hivatalos útjából visszatérő Borsai Sándor főorvosra egy 19-20 évesnek látszó legény revolveréből rálőtt, de nem találta el. A kocsis leugrott, s az ismeretlen legény utána szaladt, de az elmenekült. A csendőrség nyomozást indított, majd megtalálta Varga Ignác homokmégyi legényt.

A katonai szolgálatot teljesítő cséplőgépkezelők és fűtők felmentése. A gabonák és más szemes terményeknek kicsépléséhez fűződő igen fontos közgazdasági és katonai érdekek megóvása céljából a honvédelmi miniszter a hadügyminiszterrel együtt egy rendeletben intézkedett, hogy a mögöttes országokban katonai, népfölkelési szolgálatot teljesítő, hadicélú szolgálatokra igénybevett hivatásos, képzett gőz-, motor-cséplőgépkezelők és fűtők, s azok a tulajdonosok, akik saját gépüket kezelik 1916. évi november 30-ig azonnal felmentessenek.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás