XXXX. évfolyam 25. szám – 1916. június 17.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.07.11 16:00    |    Összeállította: Takács Karolina  

Hála ünnepe Dunapatajon. Igaz és mély tiszteletük tolmácsolása céljából a dunapataji Vöröskereszt kórházban ápolt nyolcvan sebesült s ezek ápolónői, élükön Dr. Polgár Miksáné elnöknővel kedves és fényesen sikerült ovációban részesítették névnapja előestéjén a Vöröskereszt egyesület ottani közkedvelt alelnöknőjét, Vörös Istvánné Godó Margit úrnőt. Az ünnepélyes köszöntők, az átnyújtott gyönyörű virágcsokrok mind megnyilvánulásai voltak azon bensőséges ragaszkodásnak és hálának, melyet az ünnepelt áldozatkészségével és rokonszenves modorával a maga részére kivívott.

A kofa nemzetség garázdálkodása. Több oldalról hallottunk panaszt a gomba módjára megszaporodott kofák visszataszító üzelmeiről. Többen panaszkodnak a kofák dacára, hogy reggeli hét óra előtt vásárolniuk nem szabad, mégis a vidékről a kalocsai piacra törekvő elárusítókat útközben már hajnali órákban megállítják és készletüket minden áron összeveszik. Sőt előfordul sűrűn még az eset, hogy amikor a helybeli fogyasztók közül valaki egy elárusítóhoz közeledik, hogy tőle egyet-mást vásároljon, a kofa, aki mindig fülel, szimatol, egy ugrással odaveti magát az árusító elé és lefoglalja annak egész készletét jóval 7 óra előtt. A ravasz kofa, ekkor az elég tűrhető árban összevásárolt élelmi cikkekkel vigyorogva odább áll, majd bizonyos helyen letelepedve áruba bocsájtja az imént a fogyasztók elől elragadott élelmi cikkeket, most már száz százalékkal drágábban. A kofák vakmerőségükben nem ismernek határt, mert nincs, aki a körmükre koppintson. A rendőrség mindössze csak két főből áll, tehát őket kérdőre vonni nem lehet, hiszen ezeknek sokszor annyi idejük sincs, hogy kipihenhessék magukat. Kérik az illetékes hatóságot, hogy a fogyasztó közönség érdekét szem előtt tartva, a temérdek sok kofa ellen teljes szigorral eljárni szíveskedjék.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás