XXXX. évfolyam 26. szám – 1916. június 24.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.07.14 11:36    |    Összeállította: Takács Karolina  

Nem kapunk aratásra katonai munkásokat. Fazekas Ágoston alispán a következő távirati rendelkezést adta ki: a földmivelésügyi miniszter közölte, hogy a hadi helyzet változása következtében a hadviselés főfontosságú érdekei, továbbá a szállítási és közlekedési nehézségek miatt az aratáshoz remélt kisegítő munkaerőkre biztosan számítani nem lehet, az aratást az otthon minden munkaerejének teljes kihasználásával kell biztosítani. Azokban a községekben, amelyek már korábban aratnak, szükség esetében a többi községekből kell a közerőt és a hadifoglyokat ideiglenesen átrendelni. A községbeli iparosok és cselédek, akik aratási munkához értenek, szintén kirendelendők, valamint az asszonyok és munkabíró fiúk és leányok, a nagyobb birtokosok munkásai és cselédsége a kis földművesekhez.

Üdvös rendelkezés. Az utóbbi időben különösen vasárnap, tömegesen lehet egyedül látni orosz foglyokat az utcán. Ez a felügyelet nélkül hagyás eredményezi azt, hogy a hadifogoly a kocsmába szokik és veszélyezteti a járókelők testi épségét. A halasi katonai parancsnokság ezt tovább tűrni nem hajlandó és minden felügyelet nélküli orosz foglyot bekísér.

Csalás háborús emlékképekkel. László Imre Budapestről kitiltott sárkeresztúri illetőségű, csalásért több ízben büntetett cipész – aki az utóbbi időben háborús emlékképek árusításával foglalkozott – ügyében folyó hónap 15-én a királyi törvényszék ítélkezett. A vádlott háborús emlékképek árusítása céljából több ízben a kalocsai járás területén is megfordult. Így Bátyára is elvetődött, ahol csakhamar megismerkedett Miklosity János ottani földmivessel, aki László előtt panaszkodott, hogy ragályos betegségben elhalt katonafiát szeretné hazaszállíttatni, de dacára, hogy kérelmezte, az engedélyt nem kapta meg. Lászlónak az arca megnyúlt, felvidult, s közölte Miklosity úrral, hogy misem könnyebb ezzel. Őneki magas összeköttetései vannak, s azokkal szívesen hamar elintézteti az ügyet. Az összes költségeket László 700 koronában állapította meg. Miklosity 400 koronát azonnal kifizette, majd a többit később. A dologból nem lett semmi, majd Miklosity feljelentésére Lászlót letartóztatták.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás