XXXX. évfolyam 27. szám – 1916. július 1.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.07.14 12:03    |    Összeállította: Takács Karolina  

Polgári fiúiskola Kalocsán. Az érdeklődő szülők részére a kalocsai polgári fiúiskola felállítására vonatkozó tárgyalásokból közölhetünk annyit, hogy a legnagyobb valószínűség szerint az állam már ez év szeptemberében megnyitja a nyilvános jellegű polgári fiúiskola 1. osztályát. E tárgyban a képviselőtestülete tart legközelebbi ülést, s ha azon a helyiség biztosításának kérdése elintézése nyert, az iskola megnyitásának mi sem fogja útját állni. Képviselőtestületünk minden tagja úgy érzi az ilyen iskola létesítésének szükségességét s így bizalommal nézhetünk a gyűlés határozata elé.

Rendet kell csinálni. Több oldalról felhangzott az a panasz, hogy Rosenthal Rudolf Haynald utcai házának udvarában bőrraktárnak használt alsó épülete oly rozoga és elhanyagolt állapotban van, hogy előbb utóbb össze fog dőlni. Az állati hulladékok, nyers és száraz bőrök állandóan kellemetlen és az egészségre ártalmas bűzt terjesztenek. A panaszok miatt Tarajossy szolgabíró helyszíni szemlét tartott, mikor is felhangzott panaszok igazolást nyertek. Ezek után Tarajossy szolgabíró a ház lebontását rendelte el, megtiltotta Rosenthalnak, hogy udvarában állatbőröket akár száraz, akár nyers állapotban összehalmozzon. Az épületrész lebontását az építőbizottság is javasolta. Végre Rosenthal szomszédai is egészségesebb levegőhöz jutnak, s nem lesznek kénytelenek a kellemetlen bűz miatt zárt helyen tartózkodni.

Száj- és körömfájás Kalocsán. A következő rendeletet adatott ki az Elöljáróságnak: a községi elöljáróságok a tej fölhasználása és forgalomba hozatalának közegészségügyi szempontból való ellenőrzésére felelősség terhe mellett kötelesek. Minthogy az állatorvos úr jelentése alapján Nyitrai István, Ká-konyi Antal, Nyitrai János, Tóth István és Baksa Ferenc kalocsai lakosok marhaállományában ragadós száj- és körömfájás lépett fel, az elöljáróság fokozottabb ellenőrzése várható.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás