XXXX. évfolyam 28. szám – 1916. július 8.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.07.14 12:35    |    Összeállította: Takács Karolina  

Péter Pál napi gyűjtés Kalocsán. A helyi bizottság ezúton adja tudomására az érdeklődőknek, hogy a gyűjtés végeredménye s nyugtázása csak e hónap közepe táján lesz lehetséges, mert egyes községekben a gyűjtés még javában folyik. Annyit azonban már most is közölhet, hogy a gyűjtés fényes eredménnyel fog végződni, mert már eddig is körülbelül 10.000 korona gyűlt egybe.

Aki az oroszoknak italt mér. Kapitány Albertné 27 éves homokmégyi asszonyt a járási hatóság 30 korona pénzbüntetésre és 2 napi elzárásra ítélte folyó hónap 7-én, mert orosz hadifoglyoknak szeszes italt adott.

Lóvétel a katonaság részére. Folyó hónap 20-án, 8 órakor egy katonai bizottság érkezik Kalocsára lovaknak szabadkézből való vétele céljából. Tulajdonosok, kik lovaikat önként óhajtják eladni, azokat a községháza előtt mutassák be. Lónyilvántartó lappal ellátott lovak is megvétetnek. A nyilvántartó lapok okvetlen elhozandók. A vételár azonnal készpénzben kifizettetik. Úgy a lónyilvántartó lappal ellátott, valamint egyéb lovaknak tulajdonosai figyelmeztetnek, hogy lovaikat ne lókereskedőnek adják el, hanem azokat csakis a katonai vásárló bizottságoknak ajánlják fel megvételre.

A gyanú áldozata. Salacz Jánosné Körte Erzsébet szakácsnő folyó hónap 3-án este szolgálatadójától, Dr. Vértes Izsó ügyvéd nejétől engedélyt kért, hogy elmehessen hadi szolgálatot teljesítő férjéhez, aki szabadságát most itthon tölti. Ígérte, hogy másnap 4-én reggel korán visszatér. Salacz-né 4-én reggeli 4 órakor hazulról el is távozott, de nem tért vissza szolgálatadójához. Aznap délelőtt férje is kereste Dr. Vértesiéknél. Ekkor Kákonyi Róza szobalány elmondta Sa-lacznak, hogy felesége több ízben említette előtte, hogy kútba öli magát, mert gyanúsítják folyton, üldözik és gyalázzák. Keresésére indultak az asszonynak és aznap délután a meszesi út egyik kútjában meg is találták. 5-én délután temették el Foktőn.

A heti piac napja. Lapunk legutóbbi számában hírt adtunk arról, hogy miniszteri rendelkezés folytán hetenként csak egy heti piacot szabad tartani. A heti piacot, mint legutóbb kihirdették, nem szombaton, hanem szerdai napon tartják meg.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás