XXXX. évfolyam 30. szám – 1916. július 22.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.08.19 09:29    |    Összeállította: Takács Karolina  

Viszik a harangokat. Fájdalmas érzés hatotta át lelkünket, mikor pénteken délben, megszólaltak az érseki székváros összes harangjai, hogy elbúcsúzzanak tőlünk s megváljanak egymástól is. Az a néhány kisebb harang, mely itt fog maradni s a háború legkomolyabb idejében meg-megszólal templomaink tornyairól, együtt szólalnak meg utoljára azokkal, amelyeket most besoroznak hadi munkára, frontszolgálatra, hogy a hazát védjék, az ellenséget távol tartsák.

Az új búza ára. Hosszú várakozás után vasárnap jelent meg a hivatalos lapban a kormány rendelete az új búza maximális árának megállapításáról. A rendelet szerint a Duna-Tisza között a terményárak a következők: búza 41 K., rozs 33,50 K., árpa 32 K. A zab és kukorica árát még nem maximálta a kormány. Hír szerint mint a kettőnek igen magas lesz az ára, a kukorica csak alig valamivel olcsóbb, mint a búza.

A liszthiányhoz. Az utóbbi időben többször látnak könnyező szemű asszonyokat, akik sosem kaptak lisztet. Így a városházán s azonkívül nemegyszer szívet tépő jeleneteknek voltunk szemtanúi e miatt. Ez mindenütt feltűnést keltett. De még nagyobb feltűnést keltett az, hogy akkor amikor egyeseknek lisztet nem lehetett kapni, a környékről, sőt Kiskőrösről is, ahány asszony ide bejön, nagy batyuval hátán tér vissza falujába. A vasúti állomásról is behoztak már asszonyokat, akik batyujukban lisztet szállítottak innen. Ha van liszt, akkor elsősorban a helybeliek részesüljenek belőle.

Kukoricát rekvirálnak. Már hónapokkal ezelőtt jeleztük, hogy katonák is ellenőrizni fogják a tengeri állományt az egyes tulajdonosoknál. A katonák a Halasról tényleg megérkeztek és erősen nyomoznak Kalocsán a kukorica után, természetesen meghagyják a sertések részére az október 1-ig szükséges mennyiséget. Itt-ott érdekes jelenetek is játszódnak le e razzia-szerű kutatásokkal kapcsolatban.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás