XXXX. évfolyam 32. szám – 1916. augusztus 5.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.08.19 10:12    |    Összeállította: Takács Karolina  

A vaspénz. A monarchia kormányai ötven millió koronát meg nem haladható összegig húszfilléres váltópénz érmeket verettek. A vas húszfilléresek kiadása augusztus 3-án kezdődött. A húszfilléres nikkel érmeket 1917. január elsejével a forgalomból kivonják.

Az aprópénz elrejtése ellen. A pénzügyminiszter rendeletet adott ki, amely szerint a dohányárusok dohányvétel alkalmával kötelesek a vételár 10 %-át aprópénzben fizetni és ha ezt nem teszik, a dohány nagyárus jogosult a dohányok kiszolgáltatását megtagadni. A rendeletnek az a célja, hogy megakadályozza az aprópénz eldugását, miután a jelenségek azt mutatják, hogy különösen faluhelyeken a nép minden ok nélkül az aprópénzt elrejti és ezzel teljesen megbénítja az aprópénz forgalmát.

A legújabb hajójáratok. A Duna-Gőzhajózási Társaság hajójáratai a következők: Budapestről jövet Kalocsára (Meszes) érkezik hajó reggel 4.20 órakor és délután 6.35 órakor. Mohácsról jövet Kalocsára ér reggel 6.50 órakor és délután 4.20 órakor.

Akik túl drágán adták a tejet. Balaton Józsefné 65 éves kalocsai lakost a járási hatóság 100 korona pénzbüntetésre és 5 napi elzárásra ítélte azért, mert a tejet túl magas áron árusította. Ugyanezért Vén Pálné 65 éves kalocsai lakost 20 korona pénzbüntetésre és 1 napi elzárásra ítélték.

Kalocsaiak kitüntetése. A háborús betegápolás körül szerzett érdemeik elismeréseként Kalocsáról is többeket tüntettek ki a vöröskeresztes jelvényekkel. A Vöröskereszt vezetősége és a központi kórház (kisszeminárium) ápolóinak és ápolónőinek kitüntetése érkezett meg. Felterjesztettek még másokat is a többi kisegítő kórházak (legény-egyesület, ipartestület, közkórház) kiváló érdemeket szerzett vezetői és ápolói közül kitüntetésre. A II. osztály díszjelvényt és hadiékítményt kapták: Dr. Ámon Pál elnök, Helle Jánosné elnöknő, Dr. Kurcz Gyula, Dr. Papp Gyula, Dr. Ringenbach Dezső, Dr. Szeiner József, Dr. Schön-wald József orvosok. Ezüst érmet és bronz érmet is nagyon sokan kaptak munkájukért.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás