XXXX. évfolyam 33. szám – 1916. augusztus 12.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.08.19 10:43    |    Összeállította: Takács Karolina  

Korcsmai háborúk. A vármegye alispánja folyó évi január 25-én egy rendeletet adott ki a korcsmai szertelen mulatozásoknak a háború idején való korlátozására vonatkozólag. A rendelet szerint az alispánnak tudomására jutott, hogy a lakosság a mai komoly időben, a korcsmákban és egyéb italmérő helyiségekben meg nem felelő magatartást tanúsít, mert szeszes italokat mértéktelenül fogyaszt. Ezért szigorú utasításokat ad az alispán a rendőrhatóságoknak az efféle durva, erkölcstelen magaviselet megszüntetésére. Kalocsán – úgy látszik – nem ismerik eléggé a vármegye alispánjának eme szigorú intézkedését, mert az utóbbi időben engedélyt sűrűn kapnak táncmulatságokra egyes korcsmárosok, a „Móric” meg a „Vencel”. Az ilyen mulatságokon a rokkant katonákon kívül 12-16 éves gyerkőcök vesznek részt dacára, hogy utóbbiakat koruknál fogva a korcsmába beereszteni sem szabad. Így megtörténik az a sajnálatos eset, hogy rövid időn belül a korcsma s annak környéke harctérré változik. Kalocsán nincs család, aki ne gyászolná egyik-másik hozzátartozóját. Az intelligencia és az iparosság távol is tartja magát minden zajosabb összejövetelektől, nem kíván részt venni semmiféle mulatságban, mely esetleg lelki állapotára káros hatással lenne. Miért szükséges akkor, hogy rokkant katonák és éretlen gyerekek zajongjanak utcahosszat, s ezt miatt a lakosság ki sem mert lépni még az utcára sem.

Tankötelesek összeírása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter leiratot intézett a vármegye közigazgatási bizottságához az új iskolaév megnyitásáról. A rendelet szerint a múlt évi miniszteri utasítás az iskolábajárás kötelezettségének korlátozására és a szorgalmi idő megállapítására nézve az 1916/17-iki tanítási évre is érvényben marad. A legújabb miniszteri utasítás elrendeli az 1916/17. tanévre a tankötelesek összeírását az egész ország területén a főváros kivételével, hogy a népiskolákban elejét vegye a gyakori iskolakerüléseknek. Az összeírás november második felében tartandó meg, de a közigazgatási bizottságok már szeptemberi ülésükön elrendelhetik az összeírás végrehajtását.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás