XXXX. évfolyam 34. szám – 1916. augusztus 19.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.08.19 11:12    |    Összeállította: Takács Karolina  

A Rokkant-telep kijelölése. A Rokkant Katonák Kalocsai Keresetei Telepe létesítése tárgyában az engedély kiadására a második tárgyalást a járási hatóság folyó év augusztus 23-án, délután 10 órára tűzte ki a helyszínén (Kalocsai vasúti állomással szemközt lévő telken.)

Leesett a padlásról. Benes Antalné Peák Ágnes kalocsai asszony, e hónap 11-én, a déli órákban lakásának padlására ment lisztért, hogy férjének és öt éves gyermekének ebédet főzhessen. A padlásról lefelé a létrára akart lépni, elszédült, és leesett oly szerencsétlenül, hogy sérüléseibe 14-én bele is halt. Nyakcsigolya-törést szenvedett, nagy részvéttel temették.

A foktői mulatozás vége. A háborús táncmulatság ugyanakkor, amidőn Kalocsán duhaj verekedéssel végződött, Foktőn egy emberéletét is áldozatul követelt. Buczkó Károly korcsmájában táncmulatság közben a mulatozók összeverekedtek, majd bicskával és székkel mentek egymásnak. Csúr István idősebb foktői polgárt agyonszúrták. Kákonyi Károly 30 honvéd gyalogezredbeli katonát és Villó Károly foktői lakost gyanúsítják a tett elkövetésével. Mindkettő beismerte, hogy Csúrt ütlegelték, mert az bántalmazta őket. Azt azonban tagadják, hogy a halálos szúrásokat ők ejtették volna. Kákonyit a budapesti hadosztály bíróságnak adták át. Villót meg az itteni ügyészségnél jelentették fel.

Furfangos csalás. Furfangos csalást követett el egy gonoszlelkű ember a kalocsai vásáron. 1200 koronáért vett egy tehenet s az eladót, ki ezres bankót még talán soha nem látott, kifizette egy régi száz forintos bankóval és tíz darab húsz koronással. A nyomozás folyik.

Rendőri hír. Varga Julianna 16 éves géderlaki leány panaszolta a csendőr járőr előtt, hogy folyó hónap 7-én ebéd után, míg ő apja lakásából távol volt, valaki az ablakon át a szobába mászott és a szekrényből 52 koronát kilopott. A csendőrök a tettest a Nagy Lajos 23 éves hajós-legény személyében kinyomozták. Nagy Lajos beismerte, hogy a pénzt ő lopta el, beismerte azt is, hogy édesapjától is lopott 140 koronát. Megmotozáskor 16 kor. 86 fillért találtak nála. Az ügyészségnél feljelentették.


Publicisztika

A Rakétaezredre emlékeztek

A Magyar Honvédség 15. Kalocsai Légvédelmi Rakétaezrede, pontosabban a jogelődje, a Légvédelmi...

A Paks II. projektről kapott tájékoztatást a Magyarországi nemzetiségek bizottsága

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2018. november 6-án kihelyezett ülést tartott Pakson,...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás