XXXX. évfolyam 34. szám – 1916. augusztus 19.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.08.19 11:12    |    Összeállította: Takács Karolina  

A Rokkant-telep kijelölése. A Rokkant Katonák Kalocsai Keresetei Telepe létesítése tárgyában az engedély kiadására a második tárgyalást a járási hatóság folyó év augusztus 23-án, délután 10 órára tűzte ki a helyszínén (Kalocsai vasúti állomással szemközt lévő telken.)

Leesett a padlásról. Benes Antalné Peák Ágnes kalocsai asszony, e hónap 11-én, a déli órákban lakásának padlására ment lisztért, hogy férjének és öt éves gyermekének ebédet főzhessen. A padlásról lefelé a létrára akart lépni, elszédült, és leesett oly szerencsétlenül, hogy sérüléseibe 14-én bele is halt. Nyakcsigolya-törést szenvedett, nagy részvéttel temették.

A foktői mulatozás vége. A háborús táncmulatság ugyanakkor, amidőn Kalocsán duhaj verekedéssel végződött, Foktőn egy emberéletét is áldozatul követelt. Buczkó Károly korcsmájában táncmulatság közben a mulatozók összeverekedtek, majd bicskával és székkel mentek egymásnak. Csúr István idősebb foktői polgárt agyonszúrták. Kákonyi Károly 30 honvéd gyalogezredbeli katonát és Villó Károly foktői lakost gyanúsítják a tett elkövetésével. Mindkettő beismerte, hogy Csúrt ütlegelték, mert az bántalmazta őket. Azt azonban tagadják, hogy a halálos szúrásokat ők ejtették volna. Kákonyit a budapesti hadosztály bíróságnak adták át. Villót meg az itteni ügyészségnél jelentették fel.

Furfangos csalás. Furfangos csalást követett el egy gonoszlelkű ember a kalocsai vásáron. 1200 koronáért vett egy tehenet s az eladót, ki ezres bankót még talán soha nem látott, kifizette egy régi száz forintos bankóval és tíz darab húsz koronással. A nyomozás folyik.

Rendőri hír. Varga Julianna 16 éves géderlaki leány panaszolta a csendőr járőr előtt, hogy folyó hónap 7-én ebéd után, míg ő apja lakásából távol volt, valaki az ablakon át a szobába mászott és a szekrényből 52 koronát kilopott. A csendőrök a tettest a Nagy Lajos 23 éves hajós-legény személyében kinyomozták. Nagy Lajos beismerte, hogy a pénzt ő lopta el, beismerte azt is, hogy édesapjától is lopott 140 koronát. Megmotozáskor 16 kor. 86 fillért találtak nála. Az ügyészségnél feljelentették.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás