XXXX. évfolyam 5. szám – 2015. január 29.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.02.05 12:27    |    Összeállította: Takács Karolina  

Bazár a hadi árvák javára. Az Iskolanénék intézetében fennálló leányifjúsági Mária Kongregáció Gyermekvédelmi Szakosztályának tagjai a hadiárvák javára február 2-án, az intézet óvodahelyiségében jótékonysági bazárt rendeznek. A bazár tárgyait értékük szerint 7 csoportba: 50 filléres, 1, 2, 3, 4 és 10 koronás tárgyak csoportjába osztatnak, s a résztvevők tetszés szerint jelentkezhetnek a kiválasztott csoportba. A bazár sorshúzással lesz kapcsolatban; a jelentkező befizeti a szabott árt, számozott cédulát húz, s a megfelelő számmal ellátott tárgyat kapja. Lesz ezenkívül egy különítmény is, melynél a tárgyak számhúzás nélkül, különböző szabott árak szerint vásárolhatók. Belépődíjat nem kérünk, a szabott áraktól el nem térünk, de a túlfizetéseket hálás köszönettel nyugtázzuk. A bazár február 2-án szerdán délelőtt 9-12 óráig, délután 2-8 óráig lesz nyitva. Meghívókat nem küldünk szét; ez a hirdetés szolgáljon szíves meghívóul városunk egész közönségének, mely minden ily alkalomkor, főleg az 1913. évben rendezett bazár alkalmával, páratlanul szép jelét adta áldozatokra kész nemeslelkűségének. Drága hazánkért elvérzett, vértanú hőseink nevében apellálunk tehát Kalocsa mélyen tisztelt nagyközönségéhez: vegye ki részét a Gyermekvédelem könnyszárító, balzsamozó missziójából, ölelje kebelére a magyar haza 25.000 hadi árváját!

Számvizsgálók járásunkban. A községi számadásokat vizsgáló képviselő testületi ülések elnökeiül 1916. évre a következők küldettek ki a kalocsai járásban. Bogyiszló, Bátya és Géderlak községekbe Berauer József kalocsai, Uszódra Nyáry Béla dr, kalocsai, Öregcsertőre és Fajszra Kolocsányi Endre kalocsai, Szatmár és Dunaszentbe-nedekre Draskovics Ferenc kalocsai, Foktő és Homok-mégyre Vámos Gyula dr. kalocsai, Miske és Dusnokra Kőszeghy Mihály dr. fajszi, Kalocsára Hunor Béla bojár pusztai lakosok.

A Katolikus Legényegylet előadása. Január 30-án, vasárnap délután 5 órakor saját helyiségében lesz a Katolikus Legényegylet előadása. Ez az előadás mintegy folytatása lesz a háború előtt tartott vasárnap délutáni előadásoknak. Az első szám most is vetített képes előadás lesz, majd lesz még egy egyfelvonásos vígjáték, egy dialóg, stb.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás