XXXX. évfolyam 6. szám – 1916. február 5.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.02.15 08:34    |    Összeállította: Takács Karolina  

A halálnak aratása. A hivatalos jelentés kiemelte, hogy a harmincadik és a hatodik honvédgyalogezred hősiessége megállította a bukovinai harctéren az oroszok nagy erővel megindított támadását. Sajnos a dicső védelem sok áldozattal is járt. Így a 30. gyalogezredből is; melyben a kalocsaiak harcoltak, sokan elestek. Őszinte részvéttel és fájó szívvel jelentjük, hogy lapunk kedves munkatársa, kinek szép leírásai s néhány igazán megható költeménye jelent meg e hasábokon: Kis István, ezüstéremmel kitüntetett fiatal földink is január 19-én hősi halált halt. Akinek Isten oly szép lelket adott, hogy annak kincseiből elragadó, gyönyörű gondolatokat nyújthat másoknak is, hisszük megadta az örök babért! Ugyancsak az észak-keleti harctéren haltak meg a minapi nagy csatákban: Borbély Dezső okleveles tanító, Borbély Alajos nyugdíjas pályafelvigyázó fia, továbbá Döme László, Baksa Károly s még sokan mások.

A háború és a középiskolai tanulók. A háború igen sok középiskolai tanulót szólított el az iskola padjai közül a harctérre. Nemcsak a nyolcadik osztály növendékei közül, hanem a hetedik, hatodik és ötödik osztályosok közül is nem egyre mondták ki az alkalmast. A hadbavonult középiskolai tanulók iskolai végzettségének méltányos biztosítására nézve a kultuszminisztérium most igen üdvösen intézkedett. Magánvizsgát tehetnek azokból az osztályokból, amelyeknek évét a táborban töltötték. A leglényegesebb a nyolcadikosok sorsa, akinek a kvalifikációjára a tisztképzés miatt a katonaságnak szükségé van. Ezekre nézve még múlt iskolai évben intézkedett a minisztérium, hogy az érettségi bizonyítványt azonnali vizsgálat után megkapták. A minisztériumnak ez intézkedését mindenki örömmel fogadja, mert igen sokan az év beszámítása nélkül lemaradnának a tanulmányaikkal. Szabadkán igen sok középiskolai tanuló van, akik katonai szolgálatot teljesítenek. Valamennyien igen nagy örömmel vették tudomásul a miniszteri intézkedést, amelynek révén kárpótolva vannak részben a tanulmányi időre vonatkozólag.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás