XXXX. évfolyam 7. szám – 1916. február 12.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.02.15 09:35    |    Összeállította: Takács Karolina  

Elöljáró választás Szakmáron és Homokmégyen. Szakmár községben megejtett elöljárói választás alkalmával a következőket választottak meg: bírónak Tóth Sándort, helyettes bírónak Baranyai Ferenczet, pénztárnoknak Vén Jánost, közgyámnak Halász Ferenczet, esküdteknek: Varga Istvánt, Varga Sándort, Pécsi Jánost, Dusnoki Józsefet és Csupor Jánost. Homokmégyen bíró lett Vén István, helyettes-bíró Tóth István, pénztárnok és közgyám: Tóth János, esküdtek: Farkas István, Vén Ferencz, István Károly, Rideg Gergely, Vida Sándor és Mácsai Antal.

Lúdhúst enni jó. Ezt mondja még az álmoskönyv is. Úgy látszik, erre vágyott özvegyasszony, Musza Ferenczné Nagy Borbála 62 éves, kalocsai asszony is, de nem a sajátjától, hanem a máséból. E hónap 8-án délután ugyanis Muszáné Bagó Soós féle malom előtt elterülő Kobolyában úszkáló libákat kukoricával a partra csalogatta. Az első libát aztán megragadta, nyakát kicsavarta és odébb akart vele állni. Bagó Soós féle malomból azonban észrevették a dolgot, s így egy Györki nevű alkalmazott az asszonyt a libával együtt a rendőrséghez kísérte, s Muszánét feljelentették.

A jósnő. A napokban Kalocsán szerepelni kezdett egy modern Pithia, aki rövid idő alatt százakat szerzett. A hiszékeny asszonyok annyira igénybe vették jóslatait, hogy alig győzte ügyfeleit kielégíteni. A némbert Lakatos és Korsós helyettes rendőrök e hónap 11-én reggel nyakon csípték és átadták a csendőrségnek. Így megállapították, hogy Klein Rózának hívják, 48 éves, kiskőrösi születésű, hajósi lakos. Találtak nála bécsi postatakarékpénztári betétkönyvet, arany és ezüst ékszereket, továbbá 652 korona papír és apró pénzt. Azt is megjósolta, hogy a háború júliusra véget ér, de még egy évig a fronton lesznek katonáink.

P. Bús Jakab jezsuita atya kitüntetése. A hivatalos lap közli, hogy Ferenc Salvator főherceg Páter Bús Jakab jézustársasági atyát, kórházi gondnokot a katonai egészségügy körül szerzett érdemei elismeréséül a Vöröskereszt hadiékitményes ezüstérmével tüntette ki. A kitüntetés hírét Kalocsán, ahol P. Búst széles körben ismerik és szeretik, általános örömmel fogadták. /P. Bús Jakab a magyar jezsuiták egy kiváló alakja. A középiskolai tanulmányait a kalocsai jezsuita kollégiumban fejezte be. 1886-ban szentelték pappá, a kalocsai székesegyházban, néhány évig Miskén, Mélykúton és Martonoson káplánkodott./


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás