XXXX. évfolyam 9. szám – 1916. február 26.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.03.04 12:25    |    Összeállította: Takács Karolina  

A felmentések ügye. A magyar királyi honvédelmi miniszter 3300/elnöki számú rendeletével felhatalmazta a járási főszolgabírókat, hogy a halaszthatatlan mezőgazdasági munkálatok elvégezhetése céljából a még be nem vonult vagy érvényes felmentés alapján még otthon tartózkodó és felmentésüket, illetve újbóli felmentésüket kért egyéneknek igen kivételes és sürgős esetben megengedjék, hogy újabb felmentés iránti kérvényüket tartózkodási helyükön bevárhassák. A mezőgazdasággal foglalkozók is csak névre szóló felmentés esetében maradhatnak otthon.

Kitüntetés. Dsátkó János, 20 éves bátyai kereskedősegéd – a lapokban is többször megdicsért – 306-dik honvéd gyalogezredben az orosz harctéren hősiességéért hamarosan tizedessé lesz előléptetve és megkapta a vitézségi bronzérmet. Legutóbb pedig megkapta az első osztályú vitézségi ezüstérmet is.

A hadban elesett hivatásos altisztek családjainak jutaléka. A hadvezetőség gondoskodott arról, hogy a nős, tényleges szolgálatra már nem kötelezett tényleges állományú hivatásos altisztek családjának, a családfő elhunytával legalább bizonyos ideig, addig, amíg az özvegy valami keresetforráshoz nem jut, ne legyen anyagi gondja. A most közzétett rendelkezések értelmében a haláleset napjától számított hónapon át nemcsak a katonai illetéket kapja meg a család, az özvegyi nyugdíjat a gyermekek nevelési pótlékával együtt, hanem kiegészítik azt. Az ellátási összeghez hozzászámítják azt az összeget, amely a feleség és a gyermekek személyi járandóságai, valamint világítási, fűtési, főzési, fa járulék értéke között mutatkozik.

Fuvardíjak választásoknál. A belügyminiszter közrendeletével az országgyűlési képviselő választásokkor felszámítható fuvardíjakat a következőképpen állapította meg: Bo-gyiszló: 5 K, 50 fill.; Dusnok: 2 K, 50 fill.; Szakmár: 5 K; Bátya: 5 K., 50 fill.; Dunaszentbe-nedek: 1 K, 50 fill.; Géderlak: 3 K. Ezen fuvardíjak július és augusztus hónapokban fuvaronként két koronával magasabb összegben fizethetők.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás