XXXIX. évfolyam 19. szám – 1915. május 8.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.05.07 12:01   

A dusnoki katolikus kör gyűlése. A dusnoki katolikus kör május 2-án rendkívüli gyűlést tartott, melyen bizalmas megbeszélés folyt az érseki 12 számú körlevél alapján a második hadikölcsönről. Az elnök a háború folytán felényire leolvadt tagok előtt feltárta különösen azon körülményt, hogy állatokért és gabonáért a kisgazdák szokatlan nagy árakat kaptak az államtól. Méltó, hogy most adjanak valamit vissza az államnak, de csak kölcsön gyanánt. Majd hivatkozott, hogy a novemberben jegyzett járadékkölcsön május 1-jéig már meghozta az első félévi hat százalékos kamatot. A jelenvolt tagok erre nagy lelkesedéssel 4300 K. hadikölcsönt jelentettek be.

Vigyázz a lovaidra. Stoffer Jánosné hajósi asszony folyó hó 5-én Kalocsán a Víg utcában megállt a kocsijával egy ház előtt és burgonyát adott el. A lovak valamitől megijedtek és elragadták a kocsit a rajta lévő két gyermekkel. Ezt látta Kákonyi Józsefné kalocsai lakos, ki habozás nélkül a száguldó lovak elé ugrott és az egyik lónak a kantárját megfogta, a lovakat azonban megfékezni nem tudta. S így midőn a kantárt eleresztette a kocsi elütötte úgy, hogy rajta jobb lába alsó szárán súlyos sérülést ejtett. A lovakat a vásártéri kőhíd közelében mégis csak sikerült megfékezni. Stoffernét feljelentették. A derék Kákonyiné iránt őszinte részvéttel vagyunk.

A lisztkérdéshez. Lapunkban már előzőleg cikk jelent meg Sárközi aláírás címmel. A cikk szerint is a legtöbb panasz a liszt minősége ellen volt. A panaszosok közül igen sokan állításaik igazolására illetékes helyen azon lisztből és kenyérből, mellyel nagyon sokan láttunk, mintákat helyeztek el. Viszont a Margit malom tulajdonosai a leghatározottabban állítják, hogy rossz anyagot nem szolgáltattak ki. Ezen kérdésnek további tárgyalását részünkről nem tartjuk szükségesnek, mert a legutóbbi napokban a közönség panaszai megszűntek, a kiszolgáltatott anyag ellen kifogást nem emeltek. Örömmel véltünk tudomást a malomnak azon legutóbbi újításáról is, hogy a búza- és kukoricalisztet most már nem keverve árusítják, ennélfogva a fogyasztóknak módjukban áll otthoni keveréssel is élvezhetőbb kenyérhez jutniuk. A kedvező fordulat közönségünkre megnyugtatólag hatott és hisszük, hogy Sárközi úr is megnyugvással veszi ezt tudomásul, miután úgysem kívánt senkit személyében sérteni, csupán a panaszokra s azok orvoslására rámutatni.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás